Puszcza Augustowska ...


Puszcza Augustowska to ogromny kompleks leśny rozciągający się od jeziora Wigry aż do doliny rzeki Biebrzy. Jej obszar liczy około 160000 hektarów z czego na terenie Polski około 144000 hektarów. W puszczy Augustowskiej żyje około 50 gatunków ssaków, blisko 150 gatunków ptaków, pokrywają ją w większości lasy sosnowe i sosnowo - świerkowe. Jest to bardzo atrakcyjny teren pod względem turystycznym, przez puszczę prowadzą najbardziej atrakcyjne szlaki kajakowe: Czarna Hańcza, Rospuda, Marycha i wiele szlaków pieszych i rowerowych. Ze względu na swoje walory krajobrazowe i przyrodnicze puszcza Augustowska jest odwiedzana co roku przez tysiące turystów.


puszcza-augustowska