Mazurskie Safari - Gospodarstwo Ekologiczne ...


W sercu Mazur Garbatych jest miejsce gdzie możemy ruszyć na wycieczkę wśród wielu zwierząt jeleniowatych, w miejscowości Zatyki koło Kowali Oleckich jest hodowla takich zwierząt jak: jelenie, daniele, koniki Przewalskiego, dziki, muflony i dzikie owce arui. Wycieczki odbywają się pod opieką przewodnika, samochodem terenowym na obszarze około 300 hektarów poruszamy się między stadami dzikich zwierząt biegających swobodnie po całym terenie. Oprócz zwierząt jeleniowatych można tu podziwiać takie egzotyczne gatunki jak: zebra, strusie czy jaki.


safari
safari1