Rzeka Rospuda - Dolina Rospudy ...


Rzeka Rospuda rozpoczyna swój bieg na wzgórzach w południowej części Puszczy Rominckiej, początkowo ma charakter prawie taki sam jak rzeki górskie, nurt jest szybki, koryto wąskie, brzegi strome i mało dostępne porośnięte lasami. Dno jest kamieniste i kręte, rzeka płynie zakolami często zmienia kierunek, nurt przegradzają powalone drzewa. W dolnym biegu rzeka zmienia charakter na typowo nizinny, płynie wolno podmokłą doliną, często meandrując. Koryto wyraźnie się rozszerza, tworząc rozlewiska o bagiennych brzegach. Ta część rzeki nazywana jest Doliną Rospudy, prowadzi przez nią szlak kajakowy o długości 67 km. Rzeka w tym miejscu jest bardzo malownicza ale spływ nią nie jest łatwy, kamieniste dno, gwałtowne skręty, powalone drzewa sprawiają że spływ Rospudą jest dla doświadczonych kajakarzy. Dolina Rospudy to jeden z najcenniejszych obszarów torfowiskowych (torfowiska niskie i przejściowe), o naturalnych, nie naruszonych stosunkach wodnych. jest objęta ochroną ze względu na występowanie rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Rośnie tam m.in. 19 przedstawicieli rodziny storczykowatych, podlegającej ścisłej ochronie prawnej, w tym jedyne w Polsce stanowisko miodokwiatu krzyżowego, rośliny wpisanej do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin oraz jedno z kilku stanowisk podgatunku białokwiatowego storczyka krwistego.


rospuda