Dorota i Adam Bujnowscy       

Filipów II, dom nr. 25       
16-424 Filipów       
tel.: 512 445 292       

Głazowisko Łopuchowskie ...


Głazowisko Łopuchowskie to rezerwat geologiczny o powierzchni 16 ha, utworzony w 1988 r. Zajmuje tereny pomiędzy jeziorem Hańcza a Łopuchowem. Składają się na niego wały moren czołowych pokrytych głazami narzutowymi, przeważnie granitowymi. Wały te są formami akumulacji lodowcowej, zbudowanymi z piasków, żwirów, gliny i głazów. Pomiędzy nimi powstały zagłębienia wypełnione torfami.


glazowisko


Copyright © 2016 Agroturystyka Filipów - Webmaster by: FOTOGRAFIX